Skip to content

Month: февруари 2014

Одржана прва работна средба во општина Гоце Делчев Р.Бугарија од проект „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион“ КРЕАТИВА

Центарот за развој на Источен плански регион на 19 и 20 февруари 2014 година во општина Гоце Делчев Р. Бугарија одржа  првата работна средба од проектот “Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион”.
Прочитајте повеќе

Потпишан Договорот за Реализација на проекти во Источен плански регион за 2014 година

Согласно Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2014 година (Сл. Весник на РМ бр. 23 од 31 јануари 2014 година), на 13 февруари 2014 година во просториите на Бирото за регионален развој, осумте Центри за развој на планските региони ги потпишаа Договорите за реализација на проекти во 2014 година. Договорите беа потпишани од страна на Раководителите на осумте центри за развој на планските региони и Министерството за локална самоуправа – БРР застапувано од Директорот  Џемаил Ељмази.  
Прочитајте повеќе

Просторен план на Источен плански регион

Програмата за зачувување на Природата во Македонија е Проект кој е финансиран од Владата на Швајцарската конфедерација. Како една од активностите за реализација на овој Проект е и изработка на Драфт Просторен План на Источниот плански регион, со што Источниот плански регион ќе биде прв регион во Република Македонија кој ќе има Просторен план. Просторниот план на Источниот плански регион претставува разработка на Просторниот план на Република Македонија а има за цел:
Прочитајте повеќе

Одржан Управниот Одбор

На 12 февруари 2014 година во Штип се одржа   III (трет)состанок на  Управниот Одбор на проектот Програма за зачувување на природата во Македонија и IV (четврт) состанок на  Управниот Одбор на проектот Управување со речниот слив на реката Брегалница.Oвие проекти се финансирани преку Швајцарската конфедерација т.е Швајцарската Агенција за развој и соработка СДЦ и Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО,  
Прочитајте повеќе

“РАТКОВА СКАЛА” – ПРИРОДНА РЕТКОСТ

  Во кабинетот на градоначалникот на општина Пробиштип, на 10 февруари 2014 година се одржа работна средба со претставници од  Министетрството за животна средина и просторно планирање, претставници од Македонското еколошко друштво и Центарот за развој на Источен плански регион. На средбата се расправаше по основ на веке отпочнатата активност за преиспитување на  можностите и придобивките од прогласувањето на “Раткова Скала” за подрачје со природна реткост или заштитено подрачје - споменик на природата или парк на природата.  
Прочитајте повеќе

7ма Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 07.02.2014 година (петок) во општина Пробиштип ја одржа својата Седма (VII) Седница. Позначајни точки на дневниот ред беа: Донесување на Годишен
Прочитајте повеќе

″Македонија земја на цвеќето –Земја на розата″

На 30 јануари 2014 година во МЗСПП се одржа состанок со Раководителите на 8-те  Центри за развој на планските региони во врска со кампањата   ″Македонија земја на цвеќето –Земја  на розата″. Оваа кампања, која во изминатата 2013 година   успешно се спроведе  на ниво на град Скопје ,  продолжува и оваа 2014 година на национално ниво  по повод  Денот на пролетта, 21 март под наслов  ″Македонија земја на цвеќето –Земја на розата″  чија цел е засадување на садници на рози на булеварите и на другите зелени јавни површини.  
Прочитајте повеќе