Skip to content

Четврта работна средба од проектот PPP4BROADBEND

ДАТУМ

март 5, 2014

Категории

На 18, 19 и 20-ти Февруари 2014 година во Габрово, Р Бугарија се спроведе четвртата работна средба од Проектот PPP4BROADBEND. На средбата учествуваа претставници на партнерските организации од Бугарија, Србија, Грција, Унгарија, Словенија, Словачка, Романија, Австрија и Македонија. Партнер во проектот од македонска страна е Центарот за развој на Источен плански регион и Центар за знаење, организација од Скопје.

 

Главна цел на проектот е да се олесни и стимулира користењето на широкопојасен интернет во слабо развиените подрачја, односно руралните подрачја во Југоисточна Европа преку модели на јавно-приватно партнерство, со што пак од друга страна би се допринело до економски и социјален развој во овие подрачја. Достапот до интернет ќе овозможи да се одджува информационата мрежа помеѓу медицински установи, институции, да се спроведуваат вонредни студии и обучувања, да се развива електронската трговија и електронски бизнис, да се олесни достапот до административни услуги на граѓаните и многу други бенефити. За време на средбата во Габрово, Р. Бугарија беа разгледани  основните цели и разработените во моментот стратегии за распространување на широкопојасен интернет во руралните подрачја на Југоисточна Европа. Основната идеја е како јавниот сектор може да соработува со приватниот  за да се добие подобрена соработка во  распределба на постоечкиот ризик и комбинирање на постоечките ресурси, бидејќи во повеќето случаи не е исплатливо како за приватниот така и за јавниот сектор. До моментот се изработени водич за користење и 9 модели на ЈПП на англиски јазик кој се преведуваат и приспособуваат на законодавството за земјите партнери во проектот.

По еден од овие модели ќе биде демонстриран во 3 тест региони во Романија, Грција и Македонија. Во Р. Македонија како тест регион е избрана општина Македонска Каменица каде во соработка со општинската администација е завршено комплетно мапирање на територијата на општината и мапирањето е презентирано на средбата во Габрово, Р.Бугарија. Дополнително како активност од проектот е предвидено да се воспостават 9 Центри за извонредност, по еден во секоја земја со цел да понудат дополнителна екпертиза, знаења, искуства во користењето на овие 9 модели на ЈПП.           

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy