Skip to content

Month: април 2014

Втор состанок на заедничката работна група

На 23 април 2014 година, во Скопје, се одржа вторa средба на Заедничката работна група (ЗРГ) за подготовка на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020 година. Главна тема на средбата беше презентација  на Стратегијата на Програмата и преглед и разгледување и одобрување на тематските  приоритети.
Прочитајте повеќе

Претставување на „Нацрт плановите за регионално управување со отпад во Источниот и Североисточниот регион“

На 10-ти и 11-ти април 2014 година во Скопје, Хотел Арка се одржа Дводневна работилница  за претставување на „Нацрт плановите за регионално управување со отпад во Источниот и Североисточниот регион“. Оваа работилница е дел од Проектот „Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за источниот и североисточниот регион“ (EuropeAid/130400/D/SER/MK). Проектот се спроведува од Конзорциумот составен од ENVIROPLAN S.A. од Република Грција (лидер) и C&E Consulting und Engineering GmbH (партнер) – BT Engineering Ltd од Република Бугарија (партнер).
Прочитајте повеќе

Средба помеѓу Светска банка, Делегација на ЕУ и Градоначалниците од ИПР

Состанокот се оддржа во општина Кочани на 09.04.2014 год. и беше организиран од страна на Светска банка и поддржан од Центарот за развој на Источен плански регион. Состанокот беше отворен од страна на Градоначалниот на општина Кочани, Г-дин Ратко Димитровски кој ја поздрави идеата за вклучување на крајните корисници (бенефициенти) во процесот и начинот на дистрибуција на предвидените средства.
Прочитајте повеќе

Потпишан Договорот за изработка на проектна документација за Спортско рекреативен Центар “Брегалница”, Штип

Од 03.12.2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на проектот Грантова шема за поддршка на Источниот регион”, проект финансиран од ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија. Во рамките на овој систем на грантови ќе бидат  финансирани  два проекта и тоа:
Прочитајте повеќе

Jавен повик за изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион

Прочитајте повеќе

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ФОТОГРАФИЈА

Прочитајте повеќе

Продолжува проектот ГИС

Во рамките на планираните активности кои се спроведуваат за имплементација на проектот за Воспоставување на регионално планирање и Географско информационен систем во општините од Источен плански регион на 26 и 27 март 2014 година во општина Чешиново - Облешево претставниците од фирмата КАЛИОПА од Р. Словенија  одржа работилница со стручните и одговорни лица од сите 11 (единаесет) општини во состав на регионот за продолжување на активностите предвидени со проектот.
Прочитајте повеќе

Промоција на регионални проекти подготвени во грантовата шема условена со перформанси (PBG)

На 20.03.2014 година (Четврток) во ресторан Воденица Мулино во Скопје со почеток во 12:00 часот се одржа промоција на регионалните проекти од 8 (осум) плански региони, што се подготвуваат во рамки на грантовата шема условена со перформанси во вкупен износ од 400.000 Eвра, финансиски поддржана од ГИЗ РЕД, Програмата за регионален економски развој во Македонија.
Прочитајте повеќе

Подготовка на регионален план за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за Источниот плански регион

На 17 март 2014 година во Скопје, во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање се одржа работна средба и презентација на Предлог - Планот за управување со отпад за Источниот плански регион. Средбата ја отвори Заменик Министерот за животна средина и просторно планирање, на која присуствуваа градоначалниците од 11 (единаесет) општини во состав на Источниот плански регион, Раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион, Раководителот на Стручната служба на Регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион како и останати преставници од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Прочитајте повеќе

Потпишан Договорот за изработка на проектна документација за Дом за старилица – Пензионерски Дом, општина Кочани

Од 03.12.2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на проектот  “Грантова шема за поддршка на Источниот регион”, проект финансиран од ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија со Финансискиот Договор бр. 83160868.
Прочитајте повеќе