Skip to content

Month: август 2014

Одржан работен состанок за проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија“

На 27.08.2014 година во просториите на Центарот за развој на Источен плански регион се одржа работен состанок помеѓу претставниците на партнерите во проектот Helvetas Swiss Intercooperationод Берн, Швајцарија, Фармахем од
Прочитајте повеќе

ИПА Програма за прекугранична соработка Р.Б. – Р.М.

Трет состанок на Заедничката работна група за подготовка на ИПА Програмата за прекугранична соработка Р.Бугарија - Р.Македонија (2014-2020) На 21 август 2014 година во Софија, R.Бугарија, во Best Western  Plus
Прочитајте повеќе

Ревизија на програмите

Започна процесот за подготовка на Програмите за развој на планските региони 2015-2019 година Министерството за локална самоуправа со подршка на ГИЗ РЕД Програмата за Р. Македонија започна со процесот на
Прочитајте повеќе

Интегрален систем за управување со отпад во Источен регион

Извештај од консултации со јавноста за СОЖС и РПУО за ИПР Финален Извештај за СОЖС за РПУО_ИПР
Прочитајте повеќе