Skip to content

Month: ноември 2014

Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd

На ден 24.11.2014, во просториите на ЕУ инфо центарот, во организација на Центарот за Управување со Знаење, се одржа Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd проектот.  PPP4Broadband, е проект од четвртиот
Прочитајте повеќе

Иницијална работилница за воспоставување на Кластер за Креативна индустрија

Центарот за развој на Источен плански регион во рамките на проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – Креатива“, на 04.09.2014 година во хотел Изгрев во Штип, одржа воведна
Прочитајте повеќе

Формирање на кластер за креативна индустрија во Источниот плански регион

Една од активностите во рамките на проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – Креатива“, е создавање на кластер за креативни индустрии во Источниот плански регион. За таа цел
Прочитајте повеќе

Формиран Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источниот плански регион

Центарот за развој на Источен планскиот регион, го реализира промотивниот настан за формирање  на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион,
Прочитајте повеќе