Skip to content

Month: декември 2014

Спроведување на Стратегиска оцена по Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година

Почитувани, Врз основа на член 65 (6) од Законот за животна средина (сл.весник на РМ бр.53/05,81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 и 51/11) Центарот за развој на Источниот плански регион отпочна
Прочитајте повеќе

Одржан работен експертски состанок

Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект со кој ќе се изработат голем број на стратешки докумети како што се: Студии, стратегии анали и друго од сите области
Прочитајте повеќе

Финасирање на опиштински инфраструктурни проекти и Словенечкото искуство

Како дел од развојната соработка помеѓу Република Македонија и Република Словенија, Амбасадата на Република Словенија организираше работилница за поддршка и зајакнување на Македонските капацитети на  централно и регионално ниво за
Прочитајте повеќе

Внатрешна и надворешна ревизија на ЕУ финансирани Програми и проекти

Една од активностите во Проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија“ е зајакнување на капацитетите во Центарот за развој на Иточен плански регон. За таа цел претставници од Центарот
Прочитајте повеќе

Одржана XII (дванаесеттата) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 01.12.2014година, во општина Штип, ја одржа својата XII(дванаесетта) седница. На седницата како позначајни точки по кои се расправаше беа:
Прочитајте повеќе

Поддршка на регионалниот економски развој, Достигнувања и визија за иднината” на Програмата за Регионален Економски Развој во Македонија (ГИЗ РЕД)

Програмата за Регионален Економски Развој во Македонија (ГИЗ РЕД), која се спроведува од страна на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) го поддржува рамномерниот регионален развој во Република Македонија од
Прочитајте повеќе

PPP4Broadbend денови

Во рамките на Програмата за транснационална соработка на Југоисточна Европа, партнерство од проектот PPP4Broadbendдве години работеше да развие алатки за територијата на Југоисточна Европа каде нема или има многу слаба
Прочитајте повеќе

Последен работен состанок од проектот PPP4Broadbend

На 8тm Декември во Словачката канцеларија за истражување и развој во Брисел, се оддржа последниот работен состанок со проектните партнери од проектот PPP4Broadbend. Покрај партнерските институции/организации, на работната средба присувствуваше
Прочитајте повеќе

Одржана финална конференција за подготовка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019

Центарот за развој на Источниот плански регион спроведува партиципативен процес за подготовка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година со поддршка на ГИЗ РЕД Програмата за регионален
Прочитајте повеќе