Skip to content

Month: декември 2018

Одржана Осма свечена седница на Совет за развој на Источен плански регион

На ден 26.12.2018 година се одржа Осмата свечена седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Чешиново-Облешево. На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој
Прочитајте повеќе

Јавен повик за „Воспоставување на етно-еко парк во општина Чешиново-Облешево“

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДБА НА РАБОТИ, со предмет: „Воспоставување на етно-еко парк во општина Чешиново-Облешево“ Референтен број  05-399/3 Центарот за развој на
Прочитајте повеќе

Засади топола и врба и сочувај ги крајречните шуми долж река Брегалница

На 30 ноември 2018 година се реализираше акција за засадување на тополови и врбови садници непосредно до крајречниот појас на реката Брегалница, во близина на селото Пенуш во општина Штип.
Прочитајте повеќе