Skip to content

Дел од Малешевските Планини прогласен за заштитен предел

ДАТУМ

декември 14, 2021

Категории

На денешната 127-ма седница на Владата на Република Северна Македонија се донесе Одлука со која дел од Малешевските Планини е прогласен за заштитено подрачје во категорија V – заштитен предел.

Долгогодишните истражувања на природните вредности во Малешевијата беа финансирани во рамки на Програмата за зачувување на природата (ПЗП), со примена на швајцарско искуство, како и примена на партиципативен пристап со различни релевантни чинители, што особено придонесе за успешноста на овој процес.

Присуството на бројни меѓународно и национално значајни видови и живеалишта, значајни локалитети од аспект на геодиверзитетот, културното наследство како и вековната интеракција помеѓу човекот и природата која резултирала со појава на значајна пределска разновидност, го прават Малешево особено вредно за зачувување.

Согласно одлуката на Владата, ЈП „Национални Шуми“ ќе управува со заштитеното подрачје Малешево, а ПЗП ќе обезбеди дополнителна поддршка при изработката на Планот за управување и зајакнување на капацитетите на телото.

Површината на заштитено подрачје – заштитен предел Малешево изнесува 11460.89 хектари, во рамките на кое се дефинирани три зони на заштита заради вршење на дејноста за заштита и унапредување на природата.

Процесот за прогласување на Малешево за заштитено подрачје беше поддржан од Програмата за зачувување на природата (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), координиран од Фармахем од Скопје.

Галерија

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy