Skip to content

Author: region.admin

Финалната конференција за изработка на Програмата за развој на Источен плански регион 2020-2024, на 03.12.2020 година

На ден 03.12.2020 година се одржа финалната конференција за изработка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2020-2024 која се одржа онлајн на виртуелната платформа ZOOM со почеток во 11.00ч. На средбата учестуваа 50 учесници: Градоначалници - членови на Советот за развој на Источен плански регион, вработени во Центарот за развој на Источен плански регион, претставници на Министерство за локална самоуправа, Биро за Регионален Развој и други министерства, донаторската заедница, засегнати страни од Источен плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор), и др.

Прочитајте повеќе

Одржана XVIII-та Седница на Совет за развој на Источен плански регион

На 27.11.2020 година (петок) се одржа осумнаесеттата (XVIII) Седница на Советот за развој на Источен плански регион, која поради настанатата вонредна состојба на светско ниво COVID 19, се спроведе он-лајн преку виртуелната платформа Zoom.

На Седницата присуствуваа Градоначалниците од општините во состав на Источниот плански регион, Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи, претставници од Бирото за регионален развој и претставници од проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Прочитајте повеќе

Еко-етно парк Чешиново-Облешево

Име на проектот: „Еко-етно парк “Чешиново-Облешево“ Партнери: Општина Чешиново-Облешево, Фармахем Финансирани од: SDC, Општина Чешиново-Облешево Буџет на проектот во денари: 7.328.696,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе

Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза

Име на проектот: „Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза“ Партнери: Фармахем, Агровинка Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.480.000,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе

Стари Вековни дрвја

Име на проектот: „Стари Вековни дрвја“ Партнери: БФОР, Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.218.477,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе

Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево

Име на проектот: „Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево“ Партнери: Општина Делчево, Пехчево, Берово, Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 2.657.800,00 денари Реализиран
Прочитајте повеќе

Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани

Име на проектот: „Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани“ Партнери: Општина Кочани Финансирани од: АФПЗРР Буџет на проектот
Прочитајте повеќе

Со младите во заедничка зелена иднина

Име на проектот: „Со младите во заедничка зелена иднина“ Партнери: Општина Штип Финансирани од: МЛС и Општина Штип Буџет на проектот во денари: 53.756.621,00 денари Буџет Општина Штип: 37.792.758,00 денари Буџет МЛС: 15.963.863,00
Прочитајте повеќе

Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)

Име на проектот: „Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 252.860,00 денари Реализиран
Прочитајте повеќе

Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: „Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.346.330,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе