Видео

За луѓето се работи

Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи. Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи Не се работи само за птиците, за луѓето се работи Не се работи само за животните, за луѓето се работи
Дебати

Програма за зачувување на природата

Чекор понапред во зачувувањето на природата во Македонија Кон одржливо управување со шумите Биолошката разновидност во сливот на река Брегалница

Источен плански регион на Република Македонија

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите

Проекти

<Меѓугранична соработка за климатските промени Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН

Фото албуми

View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriafbaea3d69a
   
Одржана работилница „Основни принципи и компоненти на еко туризмот“    
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria764bf1d65d
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria741e68b204
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria727d70f52d
Потпишан договор за реализација на проект „Изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница во Берово“ Обучени компании од Источен плански регион на РСМ и менторска поддршка на МСП во рамки на проектот „Акцелератор на знаења за МСП“ МЕКА Работилница за идентификација на проектни идеи / концепти за Иновативен проект во  рамки на проектот „Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria9c000f6861
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria6737cc0ec7
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria4383f16461
Eднодневна регионална Koнференција „Партнерство за забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив развој“ Инфо сесија за презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.  Презентација на 16те одобрени проекти во рамки на  грантовата шема за инвестициските и иновативните проекти и потпишување на договорите за истите

View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriad5ae6b2e2d

View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria5cac03566b
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria276a5d3ca7
Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria06ceb30fe5
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria5bbf674f88
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria544960d123
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria793766ef95
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria617e620245
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria25e14d3c2f
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria5ba3206ac3
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaff7251a397
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria22a49834b0
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriadff2423df4
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria687fd37a16
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaedd15a6682
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria66d0ca5762
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria32fb538128
View the embedded image gallery online at:
https://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria4b330ed508
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест