Видео галерија

Промотивни видеа
1/8 видеа
1
Осогово и лично и различно
Осогово и лично и различно
2
Здрави деца
Здрави деца
3
Кој ги штити заштитените подрачја
Кој ги штити заштитените подрачја
4
Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи
Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи
5
Сврти на исток
Сврти на исток
6
ЧЕКОР ПОНАПРЕД ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО НА ПРИРОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА
ЧЕКОР ПОНАПРЕД ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО НА ПРИРОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА
7
КОН ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
КОН ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
8
БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СЛИВОТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА
БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СЛИВОТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА

За луѓето се работи

За луѓето се работи
1/4 видеа
1
Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи
Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи
2
Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи
Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи
3
Не се работи само за животните, за луѓето се работи
Не се работи само за животните, за луѓето се работи
4
Не се работи само за птиците, за луѓето се работи
Не се работи само за птиците, за луѓето се работи

Дебати

Дебати
1/3 видеа
1
За луѓето се работи (втора дебата)
За луѓето се работи (втора дебата)
2
За луѓето се работи (прва дебата)
За луѓето се работи (прва дебата)
3
За луѓето се работи (трета дебата)
За луѓето се работи (трета дебата)

Источен плански регион на Република Северна Македонија

Промотивни видеа
1/3 видеа
1
СВРТИ НА ИСТОК | www.eastregion.mk
СВРТИ НА ИСТОК | www.eastregion.mk
2
Царев врв - скијачки терени
Царев врв - скијачки терени
3
Bregalnica – Nature Conservation Programme in Macedonia 2014
Bregalnica – Nature Conservation Programme in Macedonia 2014

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите
1/9 видеа
1
Cross Border Educational Network for Children with disabilities   TV Iris
Cross Border Educational Network for Children with disabilities TV Iris
2
Cross Border Educational Network for Children with disabilities
Cross Border Educational Network for Children with disabilities
3
20 25 06 2015
20 25 06 2015
4
CREATIVA   Networking of multimedia centers in cross border region
CREATIVA Networking of multimedia centers in cross border region
5
D1 SPROVEDUVANJE NA PROEKTOT VMREZUVANJE ZA MULTIMEDIJALNI CENTRI
D1 SPROVEDUVANJE NA PROEKTOT VMREZUVANJE ZA MULTIMEDIJALNI CENTRI
6
IRIS PRILOG LETNO KINO
IRIS PRILOG LETNO KINO
7
prilog k%2B
prilog k%2B
8
PRILOG TV STAR
PRILOG TV STAR
9
SITEL 11 03 Multimedijalen centar ke se gradi vo Stip vreden 300 000 evra
SITEL 11 03 Multimedijalen centar ke se gradi vo Stip vreden 300 000 evra

Проекти

Проекти
1/3 видеа
1
Меѓугранична соработка за климатските промени
Меѓугранична соработка за климатските промени
2
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН
3
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН

Фото галерија