Одржана XVI (Шеснаесеттата) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 28.03.2024 година, онлајн на виртуелната платформа ZOOM, ја одржа XVI (Шеснаесеттата) итна Седница. На Седницата Советот донесе: Одлука за усвојување на
Прочитајте повеќе

Одржана XV (Петнаесетта) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 04.03.2024 година, во општина Карбинци, ја одржа XV (Петнаесетта) Седница. Советот ја утврди Листата на Предлог – Проекти за развој на
Прочитајте повеќе
Одржана XIV (Четиринаесетта) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Одржана XIV (Четиринаесетта) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 22.12.2023 година, во општина Виница, ја одржа XIV (Четиринаесеттата) Седница. На Седницата Советот донесе:– Одлука за одбивање на концепт решенија;– Одлука
Прочитајте повеќе
Одржана XIII (Тринаесета) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Одржана XIII (Тринаесета) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 07.11.2023 година, во општина Кочани, ја одржа XIII (Тринаесетата) Седница. На Седницата Советот донесе: – Одлука за преотстапување на изграден објект
Прочитајте повеќе

Одржана XII (Дванаесета) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 06.09.2023 година, онлајн на виртуелната платформа ZOOM, ја одржа XII (Дванаесетата) Седница. На Седницата Советот донесе Одлука за развој, разработка и
Прочитајте повеќе

Одржана XI (Единасета) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 10.08.2022 година, во општина Чешиново – Облешево, ја одржа XI (Единаесетата) Седница. На Седницата се разгледуваа следниве Информации: Информација за тековни
Прочитајте повеќе
X (Десетта) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Одржана X (Десетта) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 27.03.2022 година, во општина Македонска Каменица, ја одржа X (Десеттата) итна Седница. На Седницата Советот донесе: Одлука за усвојување на Годишниот
Прочитајте повеќе

Одржана IX (Деветтта) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 01.02.2022 година, во општина Берово, ја одржа IX (Деветтта) Седница. На Деветтата Седница, од страна на Г-дин Столе Митров од ЛИСА-КОМ
Прочитајте повеќе

Одржана VIII (Осма) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 20.12.2022 година, онлајн на виртуелната платформа ZOOM, ја одржа VIII (Осмата) Седница. На Осмата Седница на членовите на Советот од страна
Прочитајте повеќе