Советот за развој на Источен плански регион, на ден 19.11.2021 година, во Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров„ во Штип, ја одржа Конститутивната Седница. По конституирањето на Советот за развој на Источен плански регион, Советот за Претседател го избра Г-дин Иван Јорданов – Градоначалник на општина Штип. Советот донесе и Одлука за отпочнување на постапка за избор на претставник од бизнис заедницата за член во Советот за развој на Источен плански регион, со мандат од 4 (четири) години, без право на глас и Одлука за распишување на Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Источен плански регион – претставник од здруженијата, со мандат од 4 (четири) години, без право на глас.

Галерија