Skip to content

Category: Тековни проекти

Партерно уредување на рекреативен центар во туристичка населба Равна река – Општина Пехчево (I и II фаза)

Прочитајте повеќе

Партерно уредување во склоп на објект „Дом на млади – Штип“

Прочитајте повеќе

Подобрување на состојбата со каналите за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река

Прочитајте повеќе

Електрификација, оградување и поставување на туристичка сигнализација на археолошки локалитет Баргала

Прочитајте повеќе

Културен мост низ вековите

Име на проектот: Културен мост низ вековите Партнери: Општина Штип, НУ ЗЗСК и Музеј Штип, Општина Белица – Бугарија Финансирани од: INTERREG IPA CBC, Министерство за локална самоуправа Буџет на
Прочитајте повеќе

Име на проектот: Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница Партнери: Општина Виница Финансирани од: Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој, Општина Виница Буџет на
Прочитајте повеќе

Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина

Име на проектот: Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина Партнери: Општина Кочани, Општина Гоце Делчев – Бугарија Финансирани од: INTERREG IPA CBC, Министерство за локална самоуправа, Општина Кочани
Прочитајте повеќе

Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани

Име на проектот: „Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани“ Партнери: Општина Кочани Финансирани од: АФПЗРР Буџет на проектот
Прочитајте повеќе

Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза

Име на проектот: „Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза“ Партнери: Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: Реализиран (Да/Не):  Во тек на реализација
Прочитајте повеќе