Skip to content

Category: Тековни проекти

Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина

Име на проектот: Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина Партнери: Општина Кочани, Општина Гоце Делчев – Бугарија Финансирани од: INTERREG IPA CBC, Министерство за локална самоуправа, Општина Кочани
Прочитајте повеќе

Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза

Име на проектот: „Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза“ Партнери: Фармахем, Агровинка Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.480.000,00 денари Реализиран (Да/Не):  Во тек на реализација
Прочитајте повеќе

Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани

Име на проектот: „Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани“ Партнери: Општина Кочани Финансирани од: АФПЗРР Буџет на проектот
Прочитајте повеќе

Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза

Име на проектот: „Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза“ Партнери: Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: Реализиран (Да/Не):  Во тек на реализација
Прочитајте повеќе