Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Центар за развој на Источен плански регион е:

Катерина Коцева

Координатор за нормативно-правни и општи работи и управување со човечки ресурси

адреса: ул. „Ванчо Прќе„ бр.119, кат 2, 2000 Штип

телефон: 078474123

e-mail: ukazuvaci@eastregion.mk