Културен мост низ вековите

Име на проектот: Културен мост низ вековите Партнери: Општина Штип, НУ ЗЗСК и Музеј Штип, Општина Белица – Бугарија Финансирани од: INTERREG IPA CBC, Министерство за локална самоуправа Буџет на
Прочитајте повеќе

Истражувања и подготовка на досие за апликација на геопарк Лесново за членство во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО

Име на проектот: Истражувања и подготовка на досие за апликација на геопарк Лесново за членство во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО Партнери: Фармахем, Универзитет „Гоце Делчев“, Општина Пробиштип, Општина
Прочитајте повеќе

Име на проектот: Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница Партнери: Општина Виница Финансирани од: Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој, Општина Виница Буџет на
Прочитајте повеќе

Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во ИПР – Зрновци – Чешиново – Облешево (селски патишта)

Име на проектот: „Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источен плански регион“ општините Чешиново – Облешево и
Прочитајте повеќе

Подобра инфраструктура за подобри услуги – Креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански регион

Име на проектот: Подобра инфраструктура за подобри услуги – Креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански регион Партнери: Општина Штип Финансирани од: Министерство за локална
Прочитајте повеќе

Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води

Име на проектот: Проект Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води Партнери: Општина Чешиново – Облешево Финансирани од: Министерство за локална самоуправа – Биро
Прочитајте повеќе

Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали

Име на проектот: Проект Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали Партнери: општина Штип, oпштина Кочани, општина Делчево Финансирани од: Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој
Прочитајте повеќе

Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина

Име на проектот: Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина Партнери: Општина Кочани, Општина Гоце Делчев – Бугарија Финансирани од: INTERREG IPA CBC, Министерство за локална самоуправа, Општина Кочани
Прочитајте повеќе

Проект „Здрави деца – сигурна иднина

Име на проектот: Проект „Здрави деца – сигурна иднина Партнери: општина Штип, oпштина Кочани, општина Делчево Финансирани од: општина Штип, oпштина Кочани, општина Делчево Буџет на проектот во денари: 2.137.909,00
Прочитајте повеќе