Еко-етно парк Чешиново-Облешево

Име на проектот: „Еко-етно парк “Чешиново-Облешево“ Партнери: Општина Чешиново-Облешево, Фармахем Финансирани од: SDC, Општина Чешиново-Облешево Буџет на проектот во денари: 7.328.696,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе

Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза

Име на проектот: „Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза“ Партнери: Фармахем, Агровинка Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.480.000,00 денари Реализиран (Да/Не):  Во тек на реализација
Прочитајте повеќе

Стари Вековни дрвја

Име на проектот: „Стари Вековни дрвја“ Партнери: БФОР, Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.218.477,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе

Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево

Име на проектот: „Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево“ Партнери: Општина Делчево, Пехчево, Берово, Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 2.657.800,00 денари Реализиран
Прочитајте повеќе

Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани

Име на проектот: „Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани“ Партнери: Општина Кочани Финансирани од: АФПЗРР Буџет на проектот
Прочитајте повеќе

Со младите во заедничка зелена иднина

Име на проектот: „Со младите во заедничка зелена иднина“ Партнери: Општина Штип Финансирани од: МЛС и Општина Штип Буџет на проектот во денари: 53.756.621,00 денари Буџет Општина Штип: 37.792.758,00 денари Буџет МЛС: 15.963.863,00
Прочитајте повеќе

Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)

Име на проектот: „Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 252.860,00 денари Реализиран
Прочитајте повеќе

Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: „Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.346.330,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе

Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: „Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.459.300,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да
Прочитајте повеќе