Skip to content

Tag: дувачки инструменти

Во Пехчево се одржа четвртото издание на „Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2014“

На 10 Јули 2014 година на летната сцена на градскиот плоштад во Пехчево, започна четвртото издание на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2014. Програма на сцената на градскиот плоштад ја отворија мажоретките од Благоевград и Симитли Р.Бугарија, а со својата изведба ја развеселија публиката ансамблот Танец и КУД ,,Јане Сандански’’ од Пехчево, минатогодишниот победник на фестивалот во Пехчево Уска Кан и оркестарот од Сурдулица Р.Србија, како и настапот на фолк ѕвездите Анета и гр. Молика.

Прочитајте повеќе

In Pehchevo held the fourth edition of the “Festival Brass band Pehchevo 2014”

On 10 July 2014 on the summer scene on the town square in Pehchevo was launched the fourth edition of the Festival Brass band Pehchevo 2014th. Program at the scene of the city square was opened by majorettes from Blagoevgrad and Simitli, Rrpublic of Bulgaria. The audience was amused by performance of Ensemble and KUD "Jane Sandanski" from Pehchevo (last year's winner of festival Pehcevo Uska Kan) and orchestra from Surdulica (Republic of Serbia), and also with performances of folk stars Aneta and group Mura.

Прочитајте повеќе

Во Пехчево се одржа четвртото издание на „Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2014“

На 10 Јули 2014 година на летната сцена на градскиот плоштад во Пехчево, започна четвртото издание на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2014. Програма на сцената на градскиот плоштад ја отворија мажоретките од Благоевград и Симитли Р.Бугарија, а со својата изведба ја развеселија публиката ансамблот Танец и КУД ,,Јане Сандански’’ од Пехчево, минатогодишниот победник на фестивалот во Пехчево Уска Кан и оркестарот од Сурдулица Р.Србија, како и настапот на фолк ѕвездите Анета и гр. Молика.

Прочитајте повеќе

In Pehchevo held the fourth edition of the “Festival Brass band Pehchevo 2014”

On 10 July 2014 on the summer scene on the town square in Pehchevo was launched the fourth edition of the Festival Brass band Pehchevo 2014th. Program at the scene of the city square was opened by majorettes from Blagoevgrad and Simitli, Rrpublic of Bulgaria. The audience was amused by performance of Ensemble and KUD "Jane Sandanski" from Pehchevo (last year's winner of festival Pehcevo Uska Kan) and orchestra from Surdulica (Republic of Serbia), and also with performances of folk stars Aneta and group Mura.

Прочитајте повеќе