Skip to content

Tag: мултимедијален

Отпочнува расчистувањето на теренот за изградба на Мултимедијалниот центар во Штип

На III (третиот)повик за Прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, Центарот за развој на Источен плански регион како водечки партнер и општина Гоце Делчев, с. Брезница како партнер  започнаа со спроведување на Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион - CREATIVA“.

Една од клучните активности на овој инфраструктурен проект е  изградба на Регионалени Мултимедијални центр во Штип, Република Македонија и во реконструкција и адаптација на Народната библиотека во село Брезница, општина Гоце Делчев, Република Бугарија.

Прочитајте повеќе

CORRIGENDUM NO. 1 TO THE TENDER DOSSIER FOR CONSTRUCTION OF MULTIMEDIA CENTRE SHTIP

Please find enclosed the CORRIGENDUM No. 1 to the TENDER DOSSIER FOR Construction of multimedia centre Shtip, published on 21 May 2014, with our ref.: 0205-136, 2007CB16IPO007-2012-3-79/04 on the following link.

Прочитајте повеќе