Skip to content

Tag: проеки

Внатрешна и надворешна ревизија на ЕУ финансирани Програми и проекти

Една од активностите во Проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија“ е зајакнување на капацитетите во Центарот за развој на Иточен плански регон. За таа цел претставници од Центарот за развој на Иточен плански регон учествуваа на Семинар на  тема  „Внатрешна и надворешна ревизија на ЕУ финансирани Програми и проекти“. Семинарот се одржа од 24-26 nоември 2014 година во Барцелона, Шпанија.

Прочитајте повеќе