Skip to content

Tag: Биро за регионален развој; проекти; Источен; Делчево

Потпишан Договор за изградба на пешачки мост на река Брегалница, Општина Делчево

На 10 септември 2018 година во просториите на Бирото за регионален развој беше потпишан Договор за реализација на проекти за развој на планските региони. Договорот се однесува за реализација на
Прочитајте повеќе