Skip to content

Tag: CEI

SEEMORE Central European Transfer Seminar

Претставници од 16 туристички дестинации во 7 земји: Лече и Тирана (Албанија); Тузла и Бања Лука (Босна и Херцеговина); Софија (Бугарија); Задар и Видин (Хрватска); Штип и Охрид (Македонија); Бау и Букурешт (Романија);  Нови Сад, Сремски Карловци, Аранџеловац и Белград (Србија) на 30ти Октомври земаа учевство на вториот SEEMORE Central European Transfer Seminar.

Прочитајте повеќе