Skip to content

Tag: council

Одржана (XXVIII) Дваесет и осмата Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 16.11.2016година (среда) во општина Делчево, ја одржа својата (XXVIII) Дваесет и осма Седница. Една од  позначајнитеточки на седницата беше точката за
Прочитајте повеќе

XVI (sixteen) session of the Council for Development of East Planning Region

The Council for development of East Planning Region on 14.05.2015, in the municipality of Berovo, held its XVI (sixteen) session. The meeting point at which it was discussed was:

  • Election of Chairman of the Council for Development of East Planning Region.

For the President of the Council was elected Mr. Ratko Dimitrovski - Mayor of the Municipality of Kochani.

 

Прочитајте повеќе

XVI (sixteen) session of the Council for Development of East Planning Region

The Council for development of East Planning Region on 14.05.2015, in the municipality of Berovo, held its XVI (sixteen) session. The meeting point at which it was discussed was:

  • Election of Chairman of the Council for Development of East Planning Region.

For the President of the Council was elected Mr. Ratko Dimitrovski - Mayor of the Municipality of Kochani.

 

Прочитајте повеќе