Skip to content

Tag: етно-еко парк; Чешиново-Облешево; Источен регион; штрк; SDC; Европски села на штркови

Воспоставување на етно-еко парк во општина Чешиново-Облешево

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Општина Чешиново-Облешево продолжува со спроведување на активности преку Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за
Прочитајте повеќе

Воспоставување на етно-еко парк во општина Чешиново-Облешево

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Општина Чешиново-Облешево продолжува со спроведување на активности преку Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за
Прочитајте повеќе