Skip to content

Tag: Gradce

Трета Седница на Советот за развој на Источен плански регион

      На 19.06.2009 година во хотел „Брана Градче“-Кочани, Советот за развој на Источен плански регион, ја одржа својата III (трета) Седница. Со Седницата претседаваше Г-дин Ратко Димитровски, Претседател на Советот за развој на Источен плански регион и на истата присуствуваа Градоначалниците на сите единаесет Единици на Локална Самоуправа од регионот.
Прочитајте повеќе