Skip to content

Tag: ICT (Iron Curtain Trail)

„Патеката на Железната завеса”

„Патеката на Железната завеса” Развивање на потенцијалите за алтернативен  туризам во Македонија Мрежата на велосипедски патеки ЕуроВело (EV) се состои од 12 висококвалитетни велосипедски патеки кои поврзуваат повеќе од 20 Европски земји. Оваа еколошка мрежа претставува глобален симбол за прекугранична соработка за зачувување на природата, како и двигател за зајакнување на туристичката понуда низ цела Европа. Постигната е согласност за вклучување на lCT како 13та велосипедска рута во рамките на мрежата на ЕуроВело.
Прочитајте повеќе