Skip to content

Tag: Кочани; прекугранична соработка; туризам; Источен регион; Бугарија

Започна реализацијата на проектот „Реконструкција со адаптација на Мултикултурен центар во Кочани“

На 04.11.2019 година се потпиша договор за изведба на работи за  „Реконструкција со адаптација на Мултикултурен центар во Кочани“. Реализацијата на овој договор е во рамките на проектот „Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина“, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Бугарија – Република Северна Македонија 2014 – 2020.
Прочитајте повеќе