Skip to content

Tag: LEADER

Прва средба за LEADER

На 11.02.2015 година во просториите на Центарот за развој се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и Мрежата за рурален развој, за проект кој се спроведува во рамките на УСАИД проектот „Адаптација на земјоделството кон климатските промени“ во Источниот плански регион.

Прочитајте повеќе