Skip to content

Tag: Меѓународен Симпозиум „Патеката на Железната завеса”

Меѓународен Симпозиум „Патеката на Железната завеса”

„Патеката на Железната завеса" (Iron Curtain Trail – ICT) поврзува низа национални и прекугранични заштитени области по текот на поранешната Железна завеса – притоа минувајќи низ многу земји, вклучително и
Прочитајте повеќе