Skip to content

Tag: Меѓународна Koнференција „Добри практики за регионален развој во Источен плански регион“

Меѓународна Koнференција „Добри практики за регионален развој во Источен плански регион“

Центарот за развој на Источниот плански регион на ден  12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален
Прочитајте повеќе