Skip to content

Tag: Патеката на Железната завеса

„Патеката на Железната завеса”

„Патеката на Железната завеса” Развивање на потенцијалите за алтернативен  туризам во Македонија Мрежата на велосипедски патеки ЕуроВело (EV) се состои од 12 висококвалитетни велосипедски патеки кои поврзуваат повеќе од 20
Прочитајте повеќе