Skip to content

Tag: Поврзување и здружен настап преку кластер за ориз

“Поврзување и здружен настап преку кластер за ориз“

На 14.07.2010 година  во општина Чешиново-Облешево, Ресторант „Амбасадор“-Облешево, се одржа Работилница на тема: “Поврзување и здружен настап преку кластер за ориз“ организирана од страна на општина Чешиново-Облешево во соработка со
Прочитајте повеќе