Skip to content

Tag: PPP4Broadbаnd

Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd

На ден 24.11.2014, во просториите на ЕУ инфо центарот, во организација на Центарот за Управување со Знаење, се одржа Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd проектот.  PPP4Broadband, е проект од четвртиот
Прочитајте повеќе