Skip to content

Tag: Project promotion for the “Construction of an Eco trail connecting Lesnovo village in Probishtip and Pantalej village in Kochani”

Промоција на проектот„Еко патека за поврзување на Лесново, општина Пробиштип со Пантелеј, општина Кочани“

На 23.12.2010 година Центарот за развој на Источниот плански регион и партнерите во проектот: Општина Пробиштип и Општина Кочани во Злетово на локалитетот Подпешки ја промовираа реализацијата на Проектот „Еко
Прочитајте повеќе