Skip to content

Tag: Промоција на проектот „Интегрирана туристичка понуда

Промоција на проектот „Интегрирана туристичка понуда долж ИЦТ“

На 17.12.2010 година во месноста Јуовец во Берово се одржа промоција на проектот „Интегрирана туристичка понуда долж ИЦТ“.  Имајки во предвид дека дел од патеката на Железната Завеса минува и
Прочитајте повеќе