Skip to content

Tag: Промоција на проектот„Еко патека за поврзување на Лесново

Промоција на проектот„Еко патека за поврзување на Лесново, општина Пробиштип со Пантелеј, општина Кочани“

На 23.12.2010 година Центарот за развој на Источниот плански регион и партнерите во проектот: Општина Пробиштип и Општина Кочани во Злетово на локалитетот Подпешки ја промовираа реализацијата на Проектот „Еко
Прочитајте повеќе