Skip to content

Tag: Promotional Event of the East Planning Region

Промотивен ден на Источниот плански регион

19 декември Ден на градот – Патрон на општина Штип, Центарот за развој на Источниот плански регион заедно со 11 општини од регионот, овој ден го прогласи и за „Промотивен
Прочитајте повеќе