Skip to content

Tag: region

Final conference for the programme for development of the East Planning Region 2015-2019

Centre for Development of the East Planning Region conducted a participatory process for the preparation of the Programme for development of the East Planning Region 2015-2019, with the support of GIZ RED Program for regional economic development in Macedonia. The programme is designed in accordance with the methodology of the Ministry of Local Government (Rules of the methodology for the preparation of planning documents for regional development, Official Gazette no. 102/2009).

Прочитајте повеќе

Final conference for the programme for development of the East Planning Region 2015-2019

Centre for Development of the East Planning Region conducted a participatory process for the preparation of the Programme for development of the East Planning Region 2015-2019, with the support of GIZ RED Program for regional economic development in Macedonia. The programme is designed in accordance with the methodology of the Ministry of Local Government (Rules of the methodology for the preparation of planning documents for regional development, Official Gazette no. 102/2009).

Прочитајте повеќе

Нови можности и перспективи пред Центарот за развој на Источен плански регион

altНа ден 26.06.2009 година остварена е прва работна средба на Центарот за развој на Источниот плански регион со Бизнис Информациониот и Консултантски центар во Сандански Република Бугарија. На оваа средба меѓусебно се претставија двата центра, разговараа за досегашната работа и можностите за заедничка идна соработка.

Прочитајте повеќе

Создавање на мрежи на партнерства и промоција на заеднички одржливи вредности

alt

Во текот на месец јуни 2009 година, Центарот за развој на Источен плански регион го реализираше својот проект „Создавање на мрежи на партнерства и промоција на заеднички одржливи вредности
. Проектот се состоеше во посета на Единиците на Локална Самоуправа и работни средби со претставници од невладиниот сектор, јавниот и приватниот сектор.
Прочитајте повеќе