Skip to content

Tag: регионален развој; Источен; Вардарски; технолошки парк; УГД;

Работна средба за воспоставување на Меѓурегионален технолошки парк

На 07 ноември 2018 година во Велес се одржа работна средба на претставниците од Центрите за развој на Источен и Вардарски плански регион, претставниците од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип
Прочитајте повеќе