Skip to content

Tag: регионален развој; туризам; координативно тело; Источен;

Воспоставено координативно тело за развој на туризмот во Источен плански регион

На 11 јули 2018 година во просториите на општина Штип се одржа иницијалниот состанок на координативното тело за развој на туризмот во Источен плански регион. Потребата од формирање на вакво
Прочитајте повеќе