Skip to content

Tag: Регионална програма со предлог-акционен план и комуникациска стратегија

Потпишан Договор за изработка на Регионална програма со предлог – акционен план и Комуникациска стратегија за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во Источен плански регион

Центарот за развој на Источен плански регион на 03 март 2015 година го потпиша Договорот за изработка на Регионална програма со предлог - акционен план и Комуникациска стратегија за развој
Прочитајте повеќе