Skip to content

Tag: Штип; регионален развој; детска градинка; Биро; Вардарградба

Започнување со реализација на проектот „Со младите во заедничка зелена иднина“

На 20 септември 2018 година во просториите на Општина Штип се потпиша договорот со избраниот најповолен понудувач Вардарградба - Скопје за реализација на проектот „Со младите во заедничка зелена иднина“.
Прочитајте повеќе