Skip to content

Tag: Slovenia

Financing of municipal infrastructure projects and Slovenian experience

As part of the development cooperation between Macedonia and Slovenia, the Slovenian embassy organized a workshop to support and strengthen the capacity of the Macedonian national and regional level management infrastructure projects funded by the European Union. The workshop was held in the restaurant "Tri Bireri" in Skopje on 16 and 17 December 2014.

Прочитајте повеќе

Студиско патување во Словенија-Унгарија-Хрватска од 15.11.2009 до 21.11.2009

Во рамките на серијата обуки за градење на капацитетите за регионален развој-регионален менаџмент на национално ниво, IV модул, направено е Студиско патување во Република Словенија, Унгарија и Република Хрватска.
Студиското патување се реализира во периодот од 15.11 до 21.11.2009 година во организација на GTZ RED програмата. На Студиското патување,  Центарот за развој на Источен плански регион го претставуваше Раководителот  Г-ѓа Драгица Здравева.

Прочитајте повеќе