Skip to content

Tag: Советот за развој на Источен плански регион

Одржана деветата Сеница на Советот за развој на Источен плански регион

Деветата Седница на Советот за развој на Источен плански регион се одржа на 25.02.2010 година во с. Облешево. На Седницата присуствуваа Градоначалниците од Источниот плански регион, претставници од МЖСПП и
Прочитајте повеќе