Skip to content

Tag: Study Tour in Slovenia and Croatia

Студиски престој во Словенија и Хрватска

Од 9-16 Мај 2010 година во рамките на оперативната програма на ГТЗ за јакнење на капацитетите на регионално ниво за 2010 година – Мерки за јакнење на капацитетите за регионалните
Прочитајте повеќе