Skip to content

Tag: Виница; регионален развој; БРР; МЛС; култура; туризам; Источен регион

Потпишан договор за „Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница“

На 05 мај 2020 година се потпиша договорот за изведба на работите за „Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница, помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион
Прочитајте повеќе