Skip to content

Tag: waste

Coordination meeting on the progress of the project for establishing an integrated system for waste management in the East and Northeast Planning Region

On April 7, 2017, in the Business meeting room at the Skopje Fair in Skopje, at the invitation of the Minister of Environment and Physical Planning Mr. Bashkim Ameti, held a coordination meeting with the mayors of East and Northeast Region as well as representatives from the Centers for development of East and North-East Planning Region.

Прочитајте повеќе

Запознавање со состојбата со секторот отпад во Источниот плански регион

altНа 15. 09. 2009 година во малата сала на општина Штип се одржа работен состанок на тема Запознавање со состојбата со секторот отпад на регионот. На истата беа присутни Градоначалниците, Раководителот на Центарот за развој на Источниот плански регион Г-ѓа Драгица Здравева, претставници од Советите на општините, јавните претпријатија и од секторите за животна средина од ЕЛС во рамки на Источниот плански регион. На работната средба присуствуваше и  Г-ѓа Елизабет Понцелет од ТЕАКС мисијата за управување со отпад, Г-ѓа Даринка Јантинска раководител на одделението за ИПА при МЖСПП.

Прочитајте повеќе