Skip to content

Tag: XII Meeting of the Council for Development of the East planning region

Одржана XIIтата Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Во планинарскиот дом „Вртешка“  на планината Плачковица се одржа XIIтата редовната Седница на Советот за развој на Источен плански регион каде почесен гост беше и Министерот Јакупи кој зборуваше за  тековните активности на МЖСПП а поврзани со воспоставувањето на регионалениот систем за управување со отпад во Источниот плански регион. Во оваа насока Г-ѓа Даринка Јантинска Раководител на Секторот ИПА при МЖСПП која присуствуваше на седницата даде целосен увид во „Зајакнување на административните капацитети на регионално и локално ниво“. Консултантите од ЕУ ќе бидат присутни во регионот од Јуни 2010 до Јуни 2011 година.
Прочитајте повеќе