Skip to content

Tag: zeni

Како да се направи добар бизнис план

alt
 
Од 21 до 23 јуни 2009 година, во хотел „Инекс Горица-Охрид, се одржа обука за невработените жени и млади на тема „Што е бизнис план и како да се направи?.
Прочитајте повеќе