Skip to content

The agreement for realization of the project “Better infrastructure for better services – Creating a traffic solution for overcoming the traffic jam in the East Planning Region” was signed in Stip

DATE

June 17, 2020

Categories

На 12 јуни 2020 година, во просториите на општина Штип се потпиша Договор помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и Коле транс од Штип за изведба на работите за проектот „Подобра инфраструктура за подобри услуги – Креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански регион“ во Штип.

Со реализацијата на овој проект ќе се изгради платформа над река Отиња која ќе служи за паркирање на возила. Со изградбата на платформата ќе се ослободат коловозните ленти на двете страни од реката кои сега служат за паркирање, а со самото тоа ќе се зголеми и протокот на сообраќај до Клиничка болница – Штип, Свр Штип, Основно и Вишо Јавно обвинителство, Основен и Апелационен суд и останати регионални институции.

Вредноста на договорот изнесува 17.749.311,00 денари од кои 9.000.000,00 денари се од средствата предвидени со Програмата за регионален развој за 2020 година, а остатокот од 8.749.311,00 денари се кофинансирање на оштина Штип.

Галерија

Share:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy