Skip to content

EPR has started the training for the teaching staff for functioning of the sensor rooms in Shtip and Kocani

DATE

January 14, 2020

Categories

Од 13 јануари започнаа тридневните обуки во Штип и Кочани за оспособување на стручниот кадар кој ќе работи во сензорните соби . Обуките се одржаа во ОУ Тошо Арсов во Штип и  ОУ Малина Поп Иванова во Кочани. Планираните обуки во Делчево ќе започнат на 16 јануари во Дневниот центар.

Проектот „Здрави деца – сигурна иднина е  финансиран од страна на Швајцарската амбасада и Министерството за локална сампоуправа, а имплементиран од страна на Центарот за развој на Источно плански регион. Со оспособување на стручниот кадар од овие образовни институции ќе се допринесе за подобар развој на децата во нивниот образовен процес и  нивно полесно вклучување на пазарот на трудот.

Галерија

Share:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy